طراحی داروخانه دکتر سلیمانی کاشمر

طراحی سالن زیبایی لیلیا
طراحی سالن زیبایی لیلیا
نوامبر 9, 2019
طراحی ساختمان مسکونی آقای محمدزاده
طراحی ساختمان مسکونی آقای محمدزاده
نوامبر 9, 2019
طراحی داروخانه دکتر سلیمانی کاشمر

طراحی داروخانه دکتر سلیمانی کاشمر

توضیحات کلی راجع به این پروژه

۱- تاریخ اجرا: سال ۱۳۹۸
۲- مدت طراحی اجرا: ۱۵ روز
۳- کاربری: داروخانه
۴- سبک: مدرن

این پروژه در سال ۱۳۹۸ به سبک مدرن طی مدت ۱۵ روز توسط تیم اجرایی پاکادکور طراحی و اجرا شد.