طراحی سالن زیبایی لیلیا

طراحی داروخانه دکتر سلطانی
طراحی داروخانه دکتر سلطانی
نوامبر 9, 2019
طراحی داروخانه دکتر سلیمانی کاشمر
طراحی داروخانه دکتر سلیمانی کاشمر
نوامبر 9, 2019
طراحی سالن زیبایی لیلیا

طراحی سالن زیبایی لیلیا

توضیحات کلی راجع به این پروژه

۱- تاریخ اجرا: ۱۳۹۶
۲- مدت طراحی اجرا: ۳ ماه
۳- کاربری: سالن زیبایی
۴- سبک: کلاسیک

این پروژه در سال ۱۳۹۶ به سبک کلاسیک طی مدت ۳ ماه توسط تیم پاکادکور طراحی و اجرا شد.