طراحی ساختمان مسکونی آقای محمدزاده

طراحی داروخانه دکتر سلیمانی کاشمر
طراحی داروخانه دکتر سلیمانی کاشمر
نوامبر 9, 2019
طراحی مزون نایس
طراحی مزون نایس
نوامبر 4, 2019
طراحی ساختمان مسکونی آقای محمدزاده

طراحی ساختمان مسکونی آقای محمدزاده

توضیحات کلی راجع به این پروژه

۱- تاریخ اجرا: ۹۷-۹۸
۲- مدت طراحی اجرا: ۹ ماه 
۳- کاربری: مسکونی – ساختمان ۵ واحدی
۴- سبک: کلاسیک

این پروژه در سال ۹۷ به سبک کلاسیک طی مدت ۹ ماه توسط تیم اجرایی پاکادکور طراحی و اجرا شد.